ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในพื้นที่ตำบลแม่ทะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง