ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนังพิงสูง (ประธานสภา) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง