ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำพร้อมดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำหนองงู จำนวน 2 ช่วง บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)