ชื่อเรื่อง : โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ลป.ถ.22.003 บ้านจว้าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง