ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่่อส่งน้ำเหมืองดงพญา (หน้าบ้านนายบุญช่วย แจ้ป้อม-บ้านนายสม ใจแก้วแดง) บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)