ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองไส้ไก่ ลูกที่ 1-2-3-4 บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)