ชื่อเรื่อง : รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมพระเช้าซ่อมไฟฟ้า