ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ชื่อไฟล์ : 8qP5E1vMon25127.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การประชุมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564


ชื่อไฟล์ : kmPtYYfMon25134.jpg