ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ชื่อไฟล์ : eXbOJY2Tue35338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ