เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
Email : tong3boon.b@gmail.co
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
Email : ple_app_519@hotmail.
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
Email : pakrich.sarnintrjak@
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
Email : pusai49@hotmail.com
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
Email : wat2442@hotmail.com