เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box ฝ่ายบริหาร
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 0861838782
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 089-8505253
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : surasak.tongsu@hotma
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 081-883 6527
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Email : 094-6569916