info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box ฝ่ายบริหาร
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
โทร : 0861838782
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
โทร : 0861838782
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 150