info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box กองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกรวีย์ จี๋เอ้ย)
นายช่างโยธา
(นายกรวีย์ จี๋เอ้ย)
นายช่างโยธา
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 220