เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน