เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box กองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้