เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box ฝ่ายสภา
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2