info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box ฝ่ายสภา
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123