info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 147
เมื่อวาน 264
เดือนนี้ 4,431
เดือนที่แล้ว 12,232
ทั้งหมด 71,167

place ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน


เทศบาลตำบลแม่ทะ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่ทะ

 

คำขวัญเทศบาลตำบลแม่ทะ

ดินแดนเก่า ภูเขาไฟ

ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเมือง

รุ่งเรื่องวัฒนธรรม

แหล่งหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์

  

 

 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ทะ มีรายละเอียด ดังนี้

                      1.         พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดดอกบัว สื่อความหมายถึงศาสนา ศรัทธา ความเลื่อมใส เป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลแม่ทะ (พระพุทธศิริรัตนมงคล)

                      2.         รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อถึงแดนเกษตรกรรมแหล่งผลิตข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของแม่ทะ

                      3.         ดอกไม้ลายไทย สื่อถึงความอ่อนหวาน มีน้ำใจไมตรี และยังสื่อถึงอาชีพหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน

โทนสีของตราสัญลักษณ์ ใช้สีเหลือง และสีไข่ไก่  สีเหลืองสื่อถึงศาสนา ความศรัทธาอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่ทะ  สีไข่ไก่ สื่อถึงอาชีพและความเป็นอยู่ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวและงานหัตถกรรม และยังสื่อถึงดินแดนปล่องภูเขาไฟอันเก่าแก่

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

เศรษฐกิจดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

ที่ตั้ง

ตำบลแม่ทะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ  5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 19 กิโลเมตร ส่วนที่ตั้งตำบลแม่ทะทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ เลขที่ 110/10 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง  52150

             

 

 28 กันยายน 2560

 

 

8 สิงหาคม 2562
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลแม่ทะ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่ทะ

 

คำขวัญเทศบาลตำบลแม่ทะ

ดินแดนเก่า ภูเขาไฟ

ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเมือง

รุ่งเรื่องวัฒนธรรม

แหล่งหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์

  

 

 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ทะ มีรายละเอียด ดังนี้

                      1.         พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดดอกบัว สื่อความหมายถึงศาสนา ศรัทธา ความเลื่อมใส เป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลแม่ทะ (พระพุทธศิริรัตนมงคล)

                      2.         รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อถึงแดนเกษตรกรรมแหล่งผลิตข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของแม่ทะ

                      3.         ดอกไม้ลายไทย สื่อถึงความอ่อนหวาน มีน้ำใจไมตรี และยังสื่อถึงอาชีพหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน

โทนสีของตราสัญลักษณ์ ใช้สีเหลือง และสีไข่ไก่  สีเหลืองสื่อถึงศาสนา ความศรัทธาอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่ทะ  สีไข่ไก่ สื่อถึงอาชีพและความเป็นอยู่ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวและงานหัตถกรรม และยังสื่อถึงดินแดนปล่องภูเขาไฟอันเก่าแก่

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

เศรษฐกิจดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

ที่ตั้ง

ตำบลแม่ทะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ  5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 19 กิโลเมตร ส่วนที่ตั้งตำบลแม่ทะทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ เลขที่ 110/10 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง  52150

             

 

 28 กันยายน 2560

 

 

8 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร