info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214
play_arrow งานนิติการ-(กฎหมายและคดี)
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 4/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
photo รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร