เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์ทับซ้อน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1