info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow แผ่นพับ---คู่มือเกี่ยวกับภาษี
insert_drive_file แผ่นพับความรู้เรื่องภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
insert_drive_file แผ่นพับคู่มือบริการประชาชนงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
photo คู่มือบริการประชาชน-การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 599 |
photo คู่มือบริการประชาชน-การควบคุมกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
photo คู่มือบริการประชาชน-ตลาดสด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
photo คู่มือบริการประชาชน-การออกหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
photo คู่มือบริการประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
photo คู่มือบริการประชาชน-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
photo คู่มือบริการประชาชน-ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372 |
photo คู่มือบริการประชาชน-ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112