info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

time_to_leave ยานพาหนะ
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุญาตการขอใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา และผู้กำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file บัญชีแสดงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุญาตใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 989 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ต่อกิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108