เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
time_to_leave ยานพาหนะ
insert_drive_file บัญชีแสดงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา และผู้กำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุญาตการขอใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุญาตใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1256
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ต่อกิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และควบคุมการใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1