info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

folder เทศบัญญัติข้อบังคับตำบลแม่ทะ
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแม่ทะ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแม่ทะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแม่ทะ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแม่ทะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221