เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow งานกิจการสภา
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญและจำนวนวันประชุมสามัญประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5