info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201
play_arrow งานกิจการสภา
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร