เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow แผนพัฒนาเทศบาล
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่ทะ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ :แผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file แผนพัฒนาเทศบาล 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
photo ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขครั้งที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1