info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
play_arrow แผนพัฒนาเทศบาล
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file แผนพัฒนาเทศบาล 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
photo ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขครั้งที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร