เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow สัญญาซื้อขาย-สัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบเป๊าะ บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 29/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 28/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 22/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 20/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง) บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายเจ้าคำ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 10/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 8/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก ม.4 (ซอยโรงสีข้าว-ทางหลวงชนบทสายทางตุง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ 1 (ซอยนายประทีป-บ้านผู้ใหญ่ศรี) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะหลวง (ซอยบ้านนายบุญทา) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ 2 - บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file สัญญาจ้างทั่วไป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4