info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 252
play_arrow สัญญาซื้อขาย-สัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 22/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 20/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง) บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 10/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายเจ้าคำ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 8/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก ม.4 (ซอยโรงสีข้าว-ทางหลวงชนบทสายทางตุง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะหลวง (ซอยบ้านนายบุญทา) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ 1 (ซอยนายประทีป-บ้านผู้ใหญ่ศรี) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ 2 - บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สัญญาจ้างทั่วไป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะหลวง (ซอยกู้ภัยแม่ทะ) บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่27/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้ำโทก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.22-003 บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 125/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจว๊าก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแหน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร