info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 344
เมื่อวาน 461
เดือนนี้ 4,628
เดือนที่แล้ว 12,429
ทั้งหมด 71,364

play_arrow สัญญาซื้อขาย-สัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก ม.4 (ซอยโรงสีข้าว-ทางหลวงชนบทสายทางตุง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะหลวง (ซอยบ้านนายบุญทา) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ 1 (ซอยนายประทีป-บ้านผู้ใหญ่ศรี) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ 2 - บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สัญญาจ้างทั่วไป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะหลวง (ซอยกู้ภัยแม่ทะ) บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่27/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้ำโทก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.22-003 บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 125/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจว๊าก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแหน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างดาดเหมืองไส้ไก่เหมืองลูกที่ 1-2-3-4 บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 , บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 และบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 25/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจว๊าก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 โครงการวางท่อส่งน้ำเหมืองดงพญา (หน้าบ้านนายบุญช่วย แจ้ป้อม-บ้านนายสม ใจแก้วแดง) บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file สัญญาเลขที่ 18/2563 ลว. 21 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำ ลูกที่ 3 บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สัญญาเลขที่ 19/2563 ลว. 21 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบเลียบคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสบเป๊าะ บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file สัญญาเลขที่ 17/2563 ลว. 21 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำห้วยม่วงคำ-ทุ่งนาผา บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าแหนใต้ ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อสนิท บ้านจว้าก หมู่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแม่ทะม่วงคำ ม.9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร