info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบเป๊าะ บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-13/2564 การซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 174