info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 256
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราช
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo เทศบาลตำบลแม่ทะ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ร่วมกัน : แจกถุงยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo เทศบาลตำบลแม่ทะ ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 บ้านท่าแหน หมู่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 2564 : ตู้จุดทิ้งขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน : ส่งขยะอันตราย ปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo การประชุมจัดหา/จัดเตรียมสถานที่แยกกักในชุมชน ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร