info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow ต่อต้านการทุจริต
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลตำบลแม่ทะ มิติที่ 1-4 และแผนงานโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
photo ประกาศผลคะแนนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ณ วันที่ 19 ก.ค. 61 ได้คะแนน 166 คะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137