เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
volume_down ประกาศต่างๆ
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ทะ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลแม่ทะ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง การกำหนดผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศ แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file การปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามกระบวนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1