เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
verified_user ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file หนังสือขออนุญาตจัดงานตำบลแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สอ.2 คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สอ.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo คำขอรับใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ท.พ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450
description ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ( ร.ง.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1