เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนกันยายน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2