info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110