info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร