info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแหน หมู่ 2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ (เจาะบาดาล) เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายดงพญา บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองกว๋าว บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดเกลี่ยเรียบ สายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าแหน บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (ซอยสำนักเจ้าพ่อช้าง) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบเหมืองนาคาว บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อสนิท บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันโททูน บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น (หมอสิงห์แก้ว - สามแยกดอนหนองช้าง) บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ส poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147