เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. ข้างถนนบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียบลำเหมืองลูกที่ 8 บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำ บ้านแม่ทะ หมู่ 1, บ้านน้ำโทก หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น (หมอสิงห์แก้ว - สามแยกดอนหนองช้าง) บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันโททูน บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อสนิท บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบเหมืองนาคาว บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (ซอยสำนักเจ้าพ่อช้าง) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดเกลี่ยเรียบ สายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าแหน บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองกว๋าว บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายดงพญา บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ (เจาะบาดาล) เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2