เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
play_arrow ราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านท่าแหน หมู่ 2,บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ข้างถนนบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียบลำเหมืองลูกที่ 8 บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำ บ้านแม่ทะ หมู่ 1, บ้านน้ำโทก หมู่ 4 ตำบล แม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหน หมู่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายเจ้าคำ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก ม.4 (ซอยโรงสีข้าว - ทางหลวงชนบทสายทางตุง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ 2 - บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ 1 (ซอยนายประทีป - บ้านผู้ใหญ่ศรี) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4