info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราช
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
photo เทศบาลตำบลแม่ทะ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ร่วมกัน : แจกถุงยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
photo เทศบาลตำบลแม่ทะ ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 บ้านท่าแหน หมู่2 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 2564 : ตู้จุดทิ้งขยะอันตราย grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
photo ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ ๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (3 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ท poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร