เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานเทศบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการกำจัดขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านท่าแหน หมู่ 2,บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านท่าแหน หมู่ 2,บ้านท่าแหนใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอเเเมท่ะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ข้างถนนบ้านท่าเเหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเเน่นเลียบลำเหมืองลูกที่ 8 บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม